CONCENTRACION NOVIEMBRE 2016: DIA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Poradmin

CONCENTRACION NOVIEMBRE 2016: DIA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

24 DE NOVIEMBRE DE 2016

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA BESTEBI

Plataforma por la inclusión residencial y a favor de las personas sin hogar

Hoy, 24 de noviembre, volvemos a conmemorar el día de las personas sin hogar.

En Euskadi más de unas trescientas personas duermen en la calle y más de 2.000 personas no tienen un hogar.


Personas que se van quedando sin derechos, que van siendo invisibilizadas, rechazadas, agredidas, olvidadas… personas a las que se les acaba negando la dignidad.

Hombres y mujeres que sufren la más cruel situación de exclusión social, hombres y mujeres que resultan invisibles, indiferentes, para sus conciudadanos y conciudadanas.

Hombres y mujeres que sufren una situación que persiste ya muchos años en Euskadi y que nos convierte en una sociedad injusta e indigna.

Un año más volvemos a decir que tenemos un sueño, que soñamos con una sociedad decente, justa y digna, una sociedad que protege los derechos de todas y cada una de las personas que viven en Euskadi.

Un año más reclamamos la dignidad y los derechos de las personas sin hogar; y para ello planteamos:

  • · A la sociedad, a cada una de las personas de Euskadi, que amplíen su mirada hacia las personas sin hogar, que no las conviertan en invisibles. Que les reconozcan como personas, como conciudadanos y conciudadanas, con sus derechos y su dignidad. Pedimos solidaridad.
  • · A las administraciones públicas les pedimos un compromiso conjunto y claro para acabar con el sin hogarismo en Euskadi; y en concreto el desarrollo del sistema de protección social vasco. Especialmente solicitamos el desarrollo de la cartera de servicios sociales y la elaboración de una estrategia para erradicar el sinhogarismo.
  • · A los medios de comunicación les pedimos mensajes positivos que luchen contra la discriminación y el estigma que sufren las personas sin hogar.

A toda la sociedad vasca les pedimos complicidad para alcanzar ese sueño: ser una sociedad decente, justa y digna que garantiza los derechos y la dignidad de todas las personas. Hagamos visibles a las personas sin hogar, reconozcámoslas como seres humanos con derechos y dignidad.

2016ko AZAROAREN 24a

BESTEBI PLATAFORMAREN JAKINARAZPENA

Etxerik gabeko pertsonen eta egoitza-inklusioaren aldeko plataforma

 

Gaur, azaroak 24, etxerik gabeko pertsonen eguna dugu berriz ere.

 

Euskadin hirurehun pertsonatik gorak egiten dute lo kalean eta 2.000 baino gehiagok ez daukate etxerik.

 

Eskubiderik gabe geratzen dira, ikusezin bihurtzen dira. Baztertu, eraso eta ahaztu egiten ditu gizarteak… eta azkenerako duintasuna bera ere ukatu egiten zaie.

 

Gizarte-bazterkeria krudelena bizi duten gizon eta emakumeak dira; ikusezinak, beren herrikideei axola ez zaizkienak.

 

Euskadin urte asko irauten ari den egoera bizi duten gizon eta emakumeak dira, eta haien egoerak gizartea bidegabe eta ez duin bihurtzen du.

 

Aurten ere gure ametsa aldarrikatuko dugu; gizarte zintzo, bidezko eta duin batekin amets egiten dugula; Euskadin bizi diren pertsona guztien eskubideak babesten dituen gizarte bat.

Aurten ere etxerik gabeko pertsonen duintasuna eta eskubideak erreklamatu nahi ditugu; eta horretarako, zera planteatu nahi dugu:

 

  • · Gizarteari, Euskadiko pertsona guztiei eskatu nahi diegu etxerik gabeko pertsonei begiratu diezaietela, ez ditzatela ikusezin bihurtu. Pertsona gisa, herritar gisa ikus ditzatela, eskubideak dituzten herritar gisa. Elkartasuna eskatu nahi dugu.
  • · Administrazio publikoei eskatu nahi diegu Euskadiko etxegabetasuna desagerrarazteko konpromiso bateratu eta argia; eta zehazki, gizarte-babesaren euskal sistemaren garapena. Bereziki, gizarte-zerbitzuen zorroaren garapena eta etxegabetasuna desagerrarazteko estrategia lantzea eskatzen dugu.
  • · Komunikabideei eskatu nahi diegu etxerik gabe bizi diren pertsonen diskriminazioaren eta estigmaren kontra borrokatuko diren mezu positiboak sortzeko.

 

Euskal gizarte osoari amets hori lortu ahal izateko konplizitatea eskatu nahi diogu: Gizarte zintzoa, bidezkoa eta duina izatea, pertsona guztien eskubideak eta duintasuna bermatzen dituena. Egin ditzagun ikusgai etxerik gabeko pertsonak, ikus ditzagun eskubideak eta duintasuna dituzten gizaki moduan.

 

 


 

About the author

admin administrator